DRAFT COUNTY MEATH HERITAGE STRATEGY 2023-2030 – PUBLIC CONSULTATION

Open6 Sep, 2023, 9:00am - 4 Oct, 2023, 4:00pm

Primary tabs

DRAFT COUNTY MEATH HERITAGE STRATEGY 2023-2030 – PUBLIC CONSULTATION

The County Meath Heritage Forum, facilitated by the Heritage Office of Meath County Council, has prepared a Draft Meath Heritage Strategy 2023-2030. The aim of the strategy is to identify key priorities and increase awareness, appreciation and enjoyment of the built, natural and cultural heritage of Meath for all.

Meath County Council invites you to take part in the public consultation to help shape the Strategy by making a written submission via one (1) of the following two (2) options:

  1. Online via the Consult Meath website at https://consult.meath.ie
  1. By post to Heritage Office, Planning Department, Meath County Council, Buvinda House, Dublin Road, Navan, Co Meath, C15 Y291.

All submissions by post should be clearly marked ‘Submission – ‘Draft County Meath Heritage Strategy 2023-2030’.

Note: Submissions that are emailed cannot be considered and will be returned. 

Closing date for submissions is 4pm, Wednesday 4th October 2023

Please note: Submissions received by Meath County Council will be made available to the public.

The personal information (data) collected during the consultation process (which may include the collection of  sensitive personal data) is collected for the purpose of receiving and dealing with submissions and any data collected  is subject to Meath County Council’s privacy statement which can be found at https://www.meath.ie/council/your-council/your-data-and-access-to-information/data-protection/privacy-notices/planning-department 

Dréacht Straitéis Oidhreachta Chontae na Mí 2023-2030 – Comhairliúcháin Poiblí

Tá an Fóram Oidhreachta Chontae na Mí, éascaithe ag an Oifig Oidhreachta Chomhairle Chontae na Mí tar éis Dréacht Straitéis Chontae na Mí 2023-2030 a ullmhú. Tá sé mar aidhm

ag an straitéis seo ná priomh tosaíochta a aithint agus le daoine a chur ar an eolas ar an mbuíochas agus ar an taitneamh as an oidhreacht cultúrtha , nádurtha agus tógtha Contae na Mí.

Tugann Comhairle Chontae na Mí cuireadh duit chun páirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin poiblí chun an stratéis a ullmhú trí aighneacht scríbhneoireacht a dhéanamh ag baint úsáid as an dá rogha seo:

  1. Ar líne tríd suíomh gréasáin consult Meath ag https://consult.meath.ie/
  1. Tríd an bpost chuig Oifig Oidhreachta, Rannóg Pleanála, Comhairle Chontae na Mí, Teach Buvinda, Bóthar Bhaile Átha Cliath, An Uaimh, Contae na Mí, C15 Y291

Caithfear gach aighneacht tríd an bpost bheith scríofa  go soiléir – Aighneacht – Dréacht Straitéis Oidhreachta Chontae na Mi 2023-2030

Spriocdháta le haghaidh aighneachtaí : 4:00 i.n., Dé Céadaoin, 4 Deireadh Fómhair 2023

Tabhair do d’aire: Beidh aighneachtaí faighte ag Comhairle Chontae na mí curtha ar fáil don phobal.

Themes

General Submission
Subscribe