Baile

Fáilte chuig tairseach comhairliúcháin ar Comhairle Chontae na Mí

Is féidir leat páirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin phoiblí ar an suíomh seo. Úsáid an nasc brabhsála chun amharc ar chomhairliúcháin oscailte agus atá ag teacht aníos nó iad a chuardach.Iarrtar ort i roinnt comhairliúchán clárú sular féidir leat aighneacht a dhéanamh. 

Is próiseas aonuaire é an próiseas cláraithe agus is féidir do chuntas a úsáid le haghaidh gach ceann de chomhairliúcháin phoiblí na Comhairle ar líne. Cuirfidh sé sin ar do chumas d’aighneachtaí a thaifeadadh thar roinnt comhairliúchán agus dul chun cinn aighneachtaí atá comhlánaithe i bpáirt a shábháil agus iad a chomhlánú níos déanaí.

Seachas mar a éilítear sa dlí, tá d’fhaisnéis phearsanta mar sonraí teagmhála a bhailítear mar chuid den phróiseas comhairliúcháin faoi chosaint ag reachtaíocht cosaint sonraí. Beidh siad rúnda go fóill agus ní fhoilseofar agus ní chomhroinnfear iad le tríú páirtithe.